Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

Kociek
4975 88cf
Reposted fromgrubas grubas
Kociek
Reposted fromFlau Flau

May 06 2018

Kociek

Linoskoczek

Na klucz nasz cyrk zamknięto nam  
I postawiono straż u bram –  
Nie odpowiadał ponoć normom bezpieczeństwa;
Sprzedano małpy, konie, psy  
I w klatkach znów zamknięto lwy,  
W szpitalach błazny, bo się śmiały do szaleństwa.

Ponuro w mieście robi się,
Bo znowu pobyć nie ma gdzie,  
A pusty cyrk to przecież zawsze rzecz ponura.  
A mnie najciężej – bo cóż ja?
Cóż linoskoczek robić ma,  
Gdy nie ma napiętego nad otchłanią sznura?!  

Bez tego strachu, którym czuł
Co dzień, gdy mogłem runąć w dół  
Przez chwilę lęku, nieuwagi, chwilę pecha,  
Naprawdę nie mam po co żyć,  
Po ziemi chodzić, gorycz pić –  
Nie, takie życie mi się wcale nie uśmiecha!  

Obcy mym stopom każdy bruk,  
Czuję się jakbym nie miał nóg,  
Potykam się co krok o swoją własną piętę!  
Lecz nawet wtedy znajdą się  
Ludzie co podtrzymają mnie  
I widzę twarze litościwie uśmiechnięte.  

Nie dany więc upadek mi,
Nie dana sława dawnych dni,  
Więc swoje kroki stawiam dzisiaj bez oklasków!  
Wtem błyska oczywista myśl!  
I wiem, co robić mam od dziś!  
Napięte zawsze w świecie druty są kolczaste!  

Po takiej drodze trzeba iść!  
Kaleczyć stopy! Wargi gryźć!  
Gdy z lewej próżna wolność, z prawej kat cię niańczy!  
Pod stopą mieć napiętą nić! Tak długo, aż nie pęknie – żyć!  
Pokazać światu, że i po niej można tańczyć!  

Jacek Kaczmarski 27.3.1982
Kociek
6016 71bf 500
Reposted fromseaweed seaweed

May 05 2018

Kociek

May 04 2018

Kociek
3986 f022 500
Reposted frompampunio pampunio

May 03 2018

0386 cb88 500
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality

May 02 2018

Kociek
1231 8864 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 01 2018

Kociek
7949 0b7a 500
Reposted fromtoganja toganja
Kociek
Reposted frommangoe mangoe
Kociek
8199 b7a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

April 29 2018

Kociek
5940 f2d8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

April 07 2018

Kociek
Reposted fromSardion Sardion
Kociek
Reposted fromSardion Sardion
Kociek
6466 6f5b 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaHypothermia Hypothermia
8540 9973 500

April 01 2018

Kociek
0271 d88d
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Kociek

March 29 2018

Kociek
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl