Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

Kociek
Kociek
4098 d4a5
Reposted fromeffic effic
Sponsored post
feedback2020-admin
Kociek
9440 f635
Reposted fromeffic effic

May 15 2019

Kociek
9287 cea7 500
Reposted fromlambadada lambadada
Kociek
1474 b876 500
Reposted fromsavatage savatage
Kociek
3410 69a8 500
Reposted fromAxBel AxBel

May 03 2019

Kociek
8521 16d6 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
Kociek
-Uwielbiasz oszustwa.
-Uwielbiam zagadki. Oszustwa to po prostu mój język ojczysty.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie
Kociek
-Jestem biznesmenem - powiedział jej. - Ni mniej, ni więcej.
-Jesteś złodziejem, Kaz.
-Czyż nie to właśnie powiedziałem?
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie

March 23 2019

Kociek
0612 1aa2 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca

March 06 2019

Kociek
7256 f17f
Reposted fromrubinek rubinek viashackers shackers

February 08 2019

Kociek
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt via12czerwca 12czerwca
Kociek
Kociek
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
Kociek
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca

February 05 2019

Kociek
1167 cfdb 500
Reposted fromsoftboi softboi
Kociek
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi
Kociek
2292 dd76 500
Reposted fromsoftboi softboi
Kociek
3604 8d5a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Kociek
3272 b2bc 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...